Naprapati- når du vil ha et friskt og effektivt personale

Visste du at 50 % av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager i følge Statistisk Sentralbyrå. Mellom 30-40 prosent av dette har direkte sammenheng med databruk.

En undersøkelse gjort av NHO i 2003 viser at en ansatt som er borte fra jobb i gjennomsnitt koster bedriften 2900 kroner pr sykedag.

Kombinasjonene og løsningene er mange, vi setter opp en pakke som passer din bedrift unikt.

Vi tilbyr:

 • Naprapatbehandling
 • Klassisk massasje
 • Ergonomi (arbeidsplass, utstyr, lys etc.)
 • Trening (sirkeltrening, ute trening, pausegymnastikk)
 • Foredrag
 • Ryggskole

Bedriftsavtale

En bedriftsavtale vil innebære tilgang på raske timer på vår klinikk ved akutte plager.

 • Nøkkel til suksess

  En bedrifts viktigste ressurs er de ansatte, ikke vær redd for å vise at du som arbeidsgiver bryr deg. Hver faktor som bedrer den ansattes velbefinnende på arbeidsplassen er en lønnsom investering. Våre bedriftsløsninger skaper gode verdier både for deg som arbeidsgiver og for dine ansatte

 • Bedriftslønnsom økonomi

  Vis med goder at du bryr deg, selv i dårlige tider, når for eksempel ikke lønninger kan høyes så gi tilbake med helsetiltak som er fradragsberettiget. Dette gir gladere og friskere personale og ikke minst bedre sykefraværsstatistikk i din bedrift.

 • Arbeidsrelaterte skader

  Det er ofte på jobben at problemer i muskel- og leddapparatet oppstår. Etter lange dager med statisk arbeid og gjentatte bevegelser setter det ser spor i kroppen. Med lite overskudd etter en tøff arbeidsdag uteblir dessverre ofte også fysisk aktivitet.

 • Raskere tilbake etter sykemelding

  Naprapatbehandling gjør det mulig å komme raskere tilbake til arbeidslivet etter sykefravær. Ved et godt samarbeid kan vi legge opp program som hjelper ansatte tilbake til jobb og hverdag. Vi kommer med forslag til bedriftsløsninger som passer for din bedrift.

Takk til bedriftene under som allerede har tillitt til våre bedriftstilbud: